1.Bölge İstanbul Optisyen-Gözlükçüler Odası Başkan Adayı


Optisyen Ayhan DEMİRCAN

Vizyon ve Misyonumuz Anlaşılır, İlke ve Değerlerimiz Nettir!

Vizyonumuz:

Mesleğimizde ki aksaklıkların çözümlerinde farklılıklar oluşturup kalıcı üstünlükler ile sonuca ulaştırmaktır. Çözüm odaklı çalışma ilkesi doğrultusunda tüm meslektaşlarımızın; etkin, yenilikçi ve şeffaf fikirleri sayesinde çözümler üretmek ve tüm meslektaşlarımız ile bütünleşerek ulusal alanda mesleğimizin itibarını gereken seviyelere çıkarmaktır.

Misyonumuz:

Önce mesleğimiz ilkesi doğrultusunda, yöneticiler, optisyenler ve gözlükçüler ile birlikte hareket edip tüm ihtiyaç duyulabilecek durumlara en etkin ve hızlı çözümleri üreterek tüm meslektaşlarımızın ulaşmalarını istediğimiz refah seviyesine ve daha önemlisi saygınlığa erişmelerini sağlamak.

İlke ve Değerlerimiz:

Kişiler ve kurumlar arası güvenin temelini oluşturan dürüstlük ilkesine dayanarak;

  • Meslekteki ilerlemenin bizim geleceğimiz olduğuna inanmak,
  • Ortak akıl kullanmanın doğruluğunu bildiğimizden tüm meslektaşlarımızın önerilerine açık olmak,
  • Meslektaşlarımızın duygu, düşünce ve taleplerine zamanında ulaşabilmek için birebir açık iletişim kurmak,
  • Tüm sorumlu olduğumuz kurum, kuruluş ve bireylere karşı şeffaf olmak,
  • Tüm eleştirileri can kulağı ile dinleyip kendimizi sürekli olarak geliştirmek,
  • Sosyal sorumluluklara karşı farkındalıklar oluşturmak ve tüm meslektaşlarımız ile birlikte sorumluluklarımızı yerine getirmek,
  • Ben yaklaşımcı değil, biz yaklaşımcı davranışlar içerisinde görevlerimizi yerine getirmek
  • Mesleğimizi 7 kişi ile değil 7000 meslektaşımız ile birlikte ileriye taşımak,
  • Mesleğimizin menfaatlerini kendi menfaat ve çıkarlarımızın üzerinde görmek ve buna göre davranışlar sergilemek    

       Öğr.Gör.Yalçın BAYKIN

Bunu Paylaş